Irina Kiseljova

Kutsekeskharidus. Lõpetas Tallinna Kergetööstustehnikumi 1979. aastal laiaprofiiliga juuksuri erialal cum laudega. Töötas juuksurina, ning üsna kohe pärast kooli lõpetamist alustas tööd samas tehnikumis juuksuri kutseõpetajana.

1981. aastal lõpetas Üleriigilise Instituudi kvalifikatsioonitõstmise kursused juhtivate töötajate ja kutse-tehnilise haridusega spetsialistide jaoks.

1981. aastal läbis juuksuri täiendkoolituse.

Õpetaja tööstaaž algab 26.08.1979. aastast. Alates sellest aastast läbis korrapäraselt õpetajate atesteerimist. Sai aukirju Haridusministeeriumist. Töötas baaskursuse juhendajana vene õpperühmas. Töötab juuksurina.

Tema arvukad vilistlased töötavad nii Eestis kui ka välismaal. Näiteks, Maria Smirnova, Maria Savina, Igor Zahharov, Jevgeni Blinov, Ilja Komarov, Anna Kronštatova, Anastassia Šilo, ja paljud teised.